در مورد مسائل روز علم آمار و احتمال و انجام پایان نامه های اماری

با سلام

هیچ چیز ماندگار نیست  مگر با آمار

خطای های  آمار :    دو نوع خطای آماری  داریم

تصمیمی که در نتیجه اجرای یک آزمون گرفته می شود ممکن است به یکی از دو صورت زیر غلط باشد:

الف) ممکن است H0 درست باشد، و آزمون نتیجه به هر که باید آن را رد کرد

ب) ممکن است آزمون به رد H0 نینجامد در حالی که H1 درست باشد

این دو نوع خطا را ترتیب خطای نوع اول و خطای نوع دوم می نامند.

خطای نوع اول: رد کردن H0 وقتی H0 درست است.

خطای نوع دوم: رد کردن H1 وقتی H1 درست است.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 9:29  توسط عبداله کارگر حسین بیگی   |